Nieuw interventiebeleid NVWA inzake dierenwelzijn

De NVWA heeft haar interventiebeleid in zake dierenwelzijn nader gespecificeerd. In Nederland worden ruim 1,7 miljoen dieren per dag geslacht. Deze dieren moeten uiteraard ook naar de slachthuizen worden getransporteerd. Nederland is Europees en internationaal gezien een belangrijke speler als het gaat om de export van dieren. Er zijn zowel binnen als buiten Nederland veel diertransporten. Ondernemingen die zich bezig houden met het transport en doden van dieren, moeten het dierenwelzijn bewaken door dieren zo weinig mogelijk te laten lijden.

Toezicht en handhaving NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) is belast met toezicht en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, dierengezondheid en dierenwelzijn. De NVWA heeft een functie als toezichthouder en als bijzondere opsporingsdienst belast met de opsporing van mogelijk strafbare feiten. De NVWA beschikt hierbij over verschillende controle- en opsporingsbevoegdheden en diverse sanctiemogelijkheden.

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden

De keuze tussen het inzetten van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke bevoegdheden is grotendeels afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als de wet zowel toepassing van bestuursrechtelijke als strafrechtelijke bevoegdheden mogelijk maakt, dan wordt door de NVWA een richtsnoer gehanteerd om te bepalen welke type bevoegdheid dient te worden ingezet. Dat richtsnoer houdt rekening met de gevolgen van de overtreding, de omstandigheden waaronder deze is begaan, het gedrag van de overtreder, zijn of haar voorgeschiedenis en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De NVWA weegt aan de hand van deze factoren per geval af welke bevoegdheid zij zal inzetten. Beide wettelijke regimes kunnen ook met elkaar worden gecombineerd.

Overtredingen

Bij het bepalen van de op te leggen maatregel wordt een overtreding ingedeeld in een klasse. De klasse bakent de mogelijke interventies verder af. Een overtreding kan gekwalificeerd worden als een geringe overtreding (klasse D), overtreding (klasse C), ernstige overtreding (klasse B) en zeer ernstige overtreding (klasse A).

Nieuw interventiebeleid vanaf 1 december 2019

De NVWA heeft haar interventiebeleid op diverse onderdelen nader gespecificeerd in zogenaamde Specifiek interventiebeleid. Ten aanzien van de sectoren dierentransport en doden van gehouden dieren, geldt vanaf 1 december 2019 een nieuw interventiebeleid dierenwelzijn bij transport en een nieuw interventiebeleid doden van gehouden dieren.

Wat verandert er?

In het nieuwe interventiebeleid staat hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en welke maatregelen zij oplegt, waarbij een paar grote wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

  • De NVWA waarschuwt nog maar één keer bij een overtreding voordat zij een boete oplegt of een interventie doet.
  • Overtredingen blijven 3 jaar staan.
  • Nieuwe overtredingen binnen deze periode van 3 jaar worden zwaarder bestraft omdat deze worden beschouwd als herhaalde overtredingen.

Zo krijgen zaken waar de NVWA constateert dat een waarschuwing niet heeft geholpen gelijk een boete. Deze boetes beginnen bij €525,- en kunnen oplopen tot een groter bedrag bij herhaling van een beboetbare overtreding. Daarnaast kan de NVWA vergelijkbare overtredingen binnen een onderneming samen nemen, wat tot gevolg kan hebben dat na een waarschuwing bij een volgende inspectie een soortgelijke overtreding geen waarschuwing, maar direct een boete oplevert. Kortom, het nieuwe interventiebeleid kan enorme gevolgen hebben.

Advies nodig?

Wordt u of uw onderneming geconfronteerd met een waarschuwing, opgelegde boete en/of strafrechtelijke sanctie en wilt u hierbij juridisch advies en/of ondersteuning, neem dan contact op met Robert-Jan.

Fotografie: Robin Utrecht