RTE: huisarts voerde euthanasie onzorgvuldig uit

Het openbaar ministerie zal opnieuw moeten oordelen of het een zaak gaat vervolgen waarbij een huisarts volgens de RTE (Regionale Toetsingscommissie Euthanasie) niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. De RTE oordeelde op 13 oktober 2020 dat de huisarts in die casus de levensbeëindiging op verzoek medisch onzorgvuldig heeft uitgevoerd.

Patiënte wilde euthanasie

De Patiënte in deze zaak was volledig bedlegerig en afhankelijk van de zorg van anderen geworden. Zij had pijn en was benauwd. Zij wilde niet meer leven en wilde euthanasie. De huisarts is bij de uitvoering van de euthanasie afgeweken van de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2012.

RTE: huisarts voerde euthanasie onzorgvuldig uit

Omdat de arts in de armen en benen van patiënte geen geschikt vat kon vinden voor het inbrengen van een infuus, heeft hij de euthanatica via de slagaderen in de benen toegediend. De RTE overweegt dat de arts de uitvoering van de euthanasie niet voldoende had voorbereid. In de eerder genoemde Richtlijn staat namelijk het advies om één dag vóór de uitvoering te kijken of de patiënt gemakkelijk te prikken is en om dan al een infuusnaald in te (laten) brengen. De arts heeft dat in deze zaak niet gedaan. Dat kwam mede omdat hij ruime ervaring heeft met het inbrengen van een infuus. Hij had daarom niet gerekend op problemen met het prikken van de patiënte. De patiënte wilde ook niet wachten op levensbeëindiging en daarom heeft de arts de euthanasie doorgezet.

Strafrechtelijke vervolging

Omdat de RTE tot het oordeel is gekomen dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld, zal de zaak nu aan het OM worden voorgelegd. Het OM zal een beslissing moeten nemen over eventuele strafrechtelijke vervolging. Het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Kastanje van 21 april 2020 is wat ons betreft duidelijk: ‘strafvervolging [is] niet steeds de meest aangewezen reactie.

Specialistische rechtsbijstand

De zaak Kastanje is ook bekend onder de naam ‘koffie euthanasie’ en werd behandeld door Robert-Jan van Eenennaam. Hij stond ook een huisarts bij in één van de vijf onderzoeken die het OM eerder entameerde. Het oordeel van de Rechtbank in de koffie euthanasie was vernietigend voor het OM. De Hoge Raad oordeelde later dat de Rechtbank juist had geoordeeld en liet dat oordeel in stand. De zaak van de huisarts werd uiteindelijk geseponeerd.

Meer informatie

Wordt u zelf verdacht van onzorgvuldig uitgevoerde euthanasie? Bel dan met Robert-Jan van Eenennaam. Specialistische juridische bijstand van een euthanasie advocaat helpt. Naast alle emotionele lasten, wordt u ook nog geconfronteerd met een mogelijke strafvervolging. Als die laatste zorg u uit handen wordt genomen, kunt u weer verder met uw werk en doen waar u goed in bent: ‘dokteren‘. U kunt kosteloos een eerste adviesgesprek aanvragen!