Verdacht van witwassen?

Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland) is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gestart. Deze banken gaan hun betalingstransacties in samenhang monitoren op signalen die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering. De genoemde banken gaan uw klantgegevens, product informatie en transactie informatie met elkaar delen. Hierdoor hopen ze beter en sneller criminele geldstromen en netwerken te ontdekken. Het zal echter ook voorkomen dat u, eerder dan nu het geval is, zelf verdacht kunt worden van witwassen. Als dat gebeurt, of als uw rekening wordt bevroren en een opname dreigt in het interne- of externe verwijzingsregister, neem dan contact op met één van onze advocaten. Snelle en gespecialiseerde rechtsbijstand is dan nodig.

Witwassen

De reden dat de genoemde banken zijn gaan samenwerken is dat zij worden gezien als poortwachter van het financiële systeem. Met TMNL willen deze banken een extra bijdrage leveren aan de bescherming van de integriteit daarvan. Het hoofddoel van TMNL is een betere bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Zij willen dat doen door hun transactiedata te combineren waardoor er signalen worden opgemerkt die een individuele bank niet op kan merken. Het vergroten van de bruikbaarheid van aangeleverde meldingen is een tweede manier waarop TMNL aan die doelstelling wil bijdragen.

Privacy

TMNL is in 2020 gestart en vanaf dit jaar zal de eerste gezamenlijke transactiemonitoring plaatsvinden. Dat zal gaan om zakelijke betaaltransacties. Op termijn moeten alle transacties van de genoemde banken gemonitord worden door TMNL. Er is dus nog steeds keuze: u kunt een andere bank verzoeken uw transacties te beheren, een bank die uw gegevens niet met anderen deelt. Zo blijft uw privacy en uw individuele belang beter gewaarborgd. Alle banken blijven echter sowieso de eigen transacties monitoren. Dat is een wettelijke verplichting vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Verdacht van witwassen?

Omdat TMNL gebruik zal gaan maken van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning is het risico aanwezig dat u onterecht als verdacht van witwassen te boek komt te staan. Dat kan voor u als individu of als bedrijf dus tot grote problemen leiden. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is dan wat u nodig heeft. Als u hierover vragen heeft, bel dan vrijblijvend met Anne Marie de Koning of Pietrick Visser.