Even een VOG ‘tje aanvragen

Het klinkt zo simpel, maar wat als uw VOG aanvraag wordt afgewezen? En wat doet u als u bericht ontvangt dat het voornemen is uw VOG af te wijzen? Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. De screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s al dan niet af. Hierbij wordt gekeken of u in een bepaalde periode in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd die een bezwaar vormen voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Waar wordt naar gekeken?

Niet ieder strafbaar feit is een reden voor afwijzing van een VOG. Zo gelden er verschillende perioden waarin het strafbaar feit moet zijn gepleegd (zogenaamde terugkijktermijnen). Ook de aard van de strafbare feiten die van invloed zijn op uw aanvraag. Ook is niet ieder strafbaar feit van invloed op het wel of niet krijgen van een VOG. Dat is onder meer afhankelijk van de vraag voor welk strafbaar feit u bent veroordeeld, wanneer dat is gepleegd in combinatie met de functie eisen waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

VOG aanvraag afgewezen?

De aanvraag is zo gedaan. Als u vervolgens uw VOG ontvangt is er niets aan de hand. Mocht u echter bericht ontvangen dat het voornemen is uw VOG af te wijzen, dan wordt het een moeilijker verhaal. Voordat er een definitieve beslissing wordt genomen, mag u schriftelijk uw zienswijze geven. Dat kunt u zelf doen of met behulp van een advocaat van ons kantoor. Een zienswijze is de eerste mogelijkheid om uw verweer tegen een mogelijke afwijzing kenbaar te maken. Het is belangrijk dat goed te doen. De zienswijze wordt namelijk toegevoegd aan uw dossier en fouten daarin kunnen dus de hele procedure doorwerken. Heeft u niet tijdig uw zienswijze ingediend of heeft u ondanks uw zienswijze toch een afwijzing op uw aanvraag VOG ontvangen? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen de afwijzing.

Zienswijze VOG

Het is belangrijk uw zienswijze VOG of uw bezwaar VOG tijdig, juist én volledig in te dienen. Robert-Jan van Eenennaam is een ervaren en gespecialiseerde advocaat die u kan helpen bij het opstellen van uw zienswijze en/of uw bezwaarschrift. Ook voor overig advies of juridische ondersteuning kunt u contact met Robert-Jan opnemen.

Wilt u meer lezen over VOG’s? Klik dan hier.