Voorbeeldzaken sanctie- en strafrecht

Wilt u weten wat sanctie- en strafrecht inhoudt? Bekijk een paar van onze voorbeeldzaken sanctie- en strafrecht, dan wordt het vanzelf duidelijk:

• Strafrecht commuun (hennep, moord/doodslag, mishandeling etc.)

• Handhaving financiële toezichtwetgeving (WFT)

• Trustwetgeving (WTT)

• Faillissementswetgeving (faillissementsfraude)

• Milieustrafrecht (EVOA, assimilatiebelichting)

• Arbeidsomstandighedenwetgeving (arbeidsongevallen, inspectie SZW)

Benadeelde partij / slachtoffer misdrijf

• Wegenverkeerswet (rijbewijzen, rijden onder invloed etc.)