Zorgfraude door poliklinische behandeling te declareren als dagbehandeling?

Volgens het Openbaar Ministerie had een zorgaanbieder zich schuldig gemaakt aan zorgfraude door spataderbehandelingen te declareren als (duurdere) dagbehandelingen, terwijl in werkelijkheid (goedkopere) poliklinische behandelingen werden uitgevoerd. De zorgverzekeraar zou hierdoor volgens het OM voor zo’n 1.8 miljoen euro zijn opgelicht en startte een strafzaak tegen de zorgaanbieder én tegen de bestuurder. Is hier zorgfraude gepleegd?

Facturatie in de zorg is een papieren werkelijkheid

Opmerkelijk is dat de tenlastegelegde feiten zich bijna tien jaar geleden hebben afgespeeld. De strafrechter oordeelde dat het (toen) niet duidelijk was wat er precies viel onder ‘dagbehandeling’ en wat er viel onder ‘poliklinische behandeling’. Daar komt bij dat het dossier sterkte aanwijzingen bevatte dat destijds meerdere zorgaanbieders op soortgelijke wijze declareerden. Deze wijze van declareren werd bovendien (oogluikend) toegestaan door zorgverzekeraars.

Vrijspraak zorginstelling / kliniek

Zoals gezegd werd de zorgaanbieder verdacht van oplichting. Volgens de strafrechter was hiervan geen sprake. Tien jaar geleden waren de regels omtrent het declareren van poliklinische behandelingen immers niet glashelder en meerdere zorgaanbieders declareerden op dezelfde manier als de zorgaanbieder die nu in het verdachtenbankje zat. Zowel de zorgaanbieder als de bestuurder werden daarom vrijgesproken van oplichting.

Zorginstellingen vaker vrijgesproken van zorgfraude wanneer de praktijk afwijkt van de wet

Dit is niet de eerste keer dat de strafrechter een zorgaanbieder en de bestuurder(s) vrijspreekt in een zorgfraudezaak. In een soortgelijke zorgfraudezaak werden drie zorginstellingen en hun zeven bestuurders vrijgesproken van miljoenenfraude met pgb-gelden. Hierin werd ook duidelijk dat de door de zorginstellingen gehanteerde declaratiewijze, die afweek van de letter van de wet, gebruikelijk was binnen de zorg.

Gespecialiseerde strafrechtadvocaat

De ervaring leert dat een (mogelijke) (zorg)fraudezaak grote invloed kan hebben op de zorginstelling en/of de bestuurder(s). Robert-Jan van Eenennaam en Anne Marie de Koning van Sennef de Koning van Eenennaam advocaten hebben veel ervaring met zorgfraudezaken. Zij hebben specifieke kennis van de wetgeving en financiering van de zorg. Bent u op zoek naar een advocaat die u kan bijstaan en/of bent u op zoek naar strategisch advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Robert-Jan van Eenennaam of Anne Marie de Koning.