Chat with us, powered by LiveChat

Advocaat financiële instellingen

De wetgeving voor financiële instellingen wordt steeds complexer. Denk aan toezichthouders en handhavers zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en aan wetten zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) et cetera die elk hun eigen voorschriften hanteren.

Recente voorvallen en voorbeelden van complexe wetgeving die belangrijk zijn voor financiële instellingen:

  • De trustsector die door de Panama Papers onder vuur ligt.
    Juridisch spelen er rondom trustkantoren allerlei zaken waarvan veel ondernemers en trustkantoren nauwelijks op de hoogte zijn. Ten aanzien van trustkantoren zijn bijvoorbeeld strafrechtelijke leerstukken binnen het bestuursrecht gebracht. Dat betekent dat de aansprakelijkheid binnen de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is uitgebreid, terwijl de rechtsbescherming daar achteraan hobbelt.
  • Door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een brochure uitgebracht waarin staat wat u kunt verwachten als de ACM een inval doet bij uw onderneming.
    De wet bepaalt dat de ACM onderzoek mag doen bij uw bedrijf om te kijken of u zich aan de regels houdt. De ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Een onderzoek van de ACM kan een inval door de ACM inhouden en u moet weten wat te doen als dat gebeurt.
  • De Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Wsf) en Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Wcb) zijn op 1 juli 2016 in werking getreden. Aan bestuurders die faillissementsfraude plegen of zich schuldig maken aan wangedrag in aanloop naar een faillissement, kan straks een verbod worden opgelegd voor maximaal 5 jaren om een bestuursfunctie of commissariaat uit te oefenen bij een andere organisatie. Beide wetten moeten faillissementsfraude effectiever bestrijden maar u kunt dus sneller met het strafrecht in aanraking komen!

Voorkom sancties

Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemers en overheidsorganen (zoals gemeenten) die met toezicht en handhaving van deze regelgeving te maken krijgen. Zeker als dit leidt tot bestuurlijke sancties, strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.

Heeft u specifieke vragen over het financieel recht en zoekt u een deskundig advocaat financiële instellingen? Advocaat Anne Marie de Koning weet als geen ander de weg te vinden in regels die weinig speelruimte laten.

Deel deze pagina:
Alle advocaten


STEL UW VRAAG

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan onze advocaat verstrekt