Search Results "verwijzingsregister"

fraude
Belangenafweging Interne- en Externe Verwijzingsregisters

Zoals eerder besproken en beschreven in mijn diverse blogs, kan een financiële instelling bij een verdenking van fraude overgaan tot…

Hannaa
Is uw bankrekening geblokkeerd? Maak bezwaar tegen opname in het intern- en extern verwijzingsregister

Is uw bankrekening geblokkeerd? Heeft u een brief gekregen van uw bank dat uw hypotheek wordt beëindigd en bent u…

medisch tuchtrecht advocaat
Verwijzingsregisters, hypotheekfraude en de AVG

Als uw bank denkt dat u gesjoemeld heeft met uw hypotheekaanvraag of denkt dat u zich niet aan de hypotheekvoorwaarden…

witwassen
Verdacht van witwassen?

Er is een nieuwe zogenaamde ‘poortwachter’ die betalingstransacties van banken gaat monitoren. Onder de noemer van TMNL (Transactie Monitoring Nederland)…

Hannaa
Banktuchtrecht

De wet op het financieel toezicht (WFT) verplicht financiële instellingen tot het waarborgen van een integere bedrijfsvoering. Om het vertrouwen…

advocaat5
Recht op inzage persoonsgegevens financiële sector

U heeft recht op inzage van persoonsgegevens die een bedrijf van u heeft geregistreerd. Dit recht is onder andere opgenomen…

pgb fraude
PGB fraudeonderzoek door zorgkantoor

Zorgkantoren  regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Hieronder valt ook de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB). Zorgkantoren…

valsheid in geschrift
Valsheid in geschrifte: wat is dat eigenlijk?

Valsheid in geschrifte Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van ons Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen:…